• SCHOOL COMMITTEE MEMBER •

Designation

Name

Chairman
Shri . Sagar Arun Sule
Members
Shri. Satish Rama Nayak
Members
Shri. Anil Karnik
Members
Dr. Smt. Maya Kalelkar
Members
Smt. Sudha Khire
Members
Smt. Prachi Borkar(Principal)
Non Teaching Staff. Representative
Mr. Pramod Gaikwad
Teacher Representative
Smt. Rohini Salvi

• PTA MEMEBERS 2017-18 •

Std / Div

P.T.A Member

Class Teacher

V/A
Shri. Ravindra Shankar Pordule
Shri. Shelar
V/B
Shri. Vilas Govind Mahadik
Smt. Hedaoo
V/C
Shri. Vitthal Kisan Dahifale
Smt. Kamble
VI/A
Smt. Sangita Kamalakar Patil
Smt. Chamankar
VI/B
Smt. Anuradha Vikas Pol
Smt. Lokhande
VI/C
Smt. Shubhangi Pradip Howal
Smt. Sargar
VI/D
Shri. Rajesh Mahadeo Ghadi
Smt. Bridshinde
VII/A
Shri. Dinesh Laxman Gaikwad
Smt. Patil
VII/A
Smt. Nanda Rajendra Punde
Shri. Gadhari
VII/B
Shri. Ravindra Shankar Pordule
Shri. Shelar
VII/C
Smt. Nivedita Ranjeet More
Smt. Shelke
VII/D
Smt. Ashwini Anantkumar Shinde
Smt. Naik
VIII/A
Smt. Rasika Vilas Sakpal
Shri. Shinde
VIII/B
Shri. Raju Pandurang Gangurde
Smt. Avhad
VIII/C
Smt. Supriya Goraknath Balkawade
Smt. Salvi
VIII/D
Smt. Vrushali Sandip Inamdar
Smt. Jawdekar
IX/A
Smt. Pragati Daivat Kulaye
Smt. Rane
IX/B
Smt. Shraddha Vishnu Pawar
Smt. Masurkar
IX/C
Smt.Sejal Sunil Bait
Smt. Shettigar
IX/D
Smt. Manisha Anil Sangle
Shri. Shimpi
IX/E
Smt. Mansi Madhukar Khamkar
Shri. Borse
IX/F
Shri. Wairkar Suhas Bhau
Smt. Thikekar
X/A
Smt. Ankita Sanjay Shirke
Shri. Dongre
X/B
Shri. Dilip Vithoba Mohite
Smt. Dalvi
X/C
Smt. Nita Suryakant Rane
Shri. Puri
X/D
Smt. Darshana Dipak Savardekar
Smt. Vaidya
X/E
Shri. Prakash Daji Shinde
Smt. Sawant
X/F
Smt. Pallavi Sanjay Kulkarni
Smt. Parab
Achievements
Happenings
Notice Board
line