KG

Teaching Staff


Sr.No.
Staff Name
Designation
1
Smt. Sumedha Santosh Nawathe
Incharge
2
Smt. Shamika Rajan Sawant
Teacher
3
Smt. Manjiri Chandrakant Kelkar
Teacher
4
Smt. Manjiri Vikram Tirodkar
Teacher
5
Smt. Sunita Gangadhar Chavan
Teacher

Non-Teaching Staff


Sr.No.
Staff Name
Designation
1
Smt. Aparna Pradip Redij
Clerk
2
Shri. Bharat Keru Kharat
Technician
3
Shri. Mahanand Pandurang Gaikwad
Peon
4
Smt. Shubhangi Prakash Khare
Ayah

PRIMARY

Teaching Staff


Sr.No.
Staff Name
Designation
1
Smt. Aneeta Sagar Satam
Incharge
2
Smt. Ruchi Rajesh Rane
Teacher
3
Smt. Manasi Manik Pashte
Teacher
4
Smt. Chhaya Raghunath Rade
Teacher
5
Smt. Minal Sanjay Attarde
Teacher
6
Smt. Nirmala Ramesh Gore
Incharge
7
Smt. Anita Mahendra Mahle
Teacher
8
Smt. Sweta Ramdas Sumbe
Teacher
9
Smt. Sarita Vinod Patil
Teacher
10
Smt. Shital Manoj Dubey
Teacher
11
Miss. Lata Rambhau Dolas
Special Teacher
12
Shri. Santosh Sakharam Mundh
Special Teacher
13
Smt. Pushpa Somnath Kashivale
Teacher
14
Smt. Pradnya Avinash Khade
Teacher
15
Smt. Radha Anurag Pandey
Teacher
16
Miss. Kanchan Shrikant Kulkarni
Special Teacher
17
Miss. Nirasha Sandananad Shelar
Teacher

Non-Teaching Staff


Sr.No.
Staff Name
Designation
1
Smt. Asha Laxman Dhamankar
Clerk
2
Shri. Sandeep Prabhakar Diwadhkar
Clerk
3
Smt. Hema Appa Teli
Sweeper
4
Shri. Sudhakar Yashwant Satope
Peon
5
Shri. Prakash Shelar
Garderner

SECONDARY