KG

Teaching Staff


Sr.No.
Staff Name
Designation
1
Smt. Sarala Ventayya Papabathuni
In Charge
2
Smt. Manjiri Vikram Tirodkar
Teacher
3
Smt. Archita Vasant Sakpal
Teacher
4
Smt. Sunita Gangadhar Chavan
Teacher

Non-Teaching Staff


Sr.No.
Staff Name
Designation
1
Smt. Nayana Jitendra Palav
Clerk
2
Shri. Bharat Keru Kharat
Technician
3
Shri. Mahanand Pandurang Gaikwad
Campus Peon
4
Smt. Shubhangi Prakash Khare
Ayah

PRIMARY


Teaching Staff


Sr.No.
Staff Name
Designation
1
Smt. Minal Sanjay Attarde
Incharge
2
Smt. Manasi Manik Pashte
Teacher
3
Smt. Nirmala Ramesh Gore
Teacher
4
Smt. Chhaya Raghunath Rade
Teacher
5
Smt. Anita Mahendra Mahle
Teacher
6
Smt. Sweta Ramdas Sumbe
Teacher
7
Smt. Supriya Pradipsing Patil
Teacher
8
Smt. Shital Manoj Dubey
Teacher
9
Smt. Sarita Vinod Patil
Teacher
10
Smt. Pragati Vijay Mankar
Teacher
11
Smt. Rajani Vishal Dhanke
Teacher
12
Smt. Bhagyashree Mayur Shelke
Teacher
13
Smt. Shweta Amit Chavan
Teacher
14
Smt. Deepa Balsaheb Suryavanshi
Teacher
15
Smt. Vaishnav Kishor Jagtap
Teacher
16
Smt. Sonali Ishwar Rathod
Teacher

Non-Teaching Staff


Sr.No.
Staff Name
Designation
1
Smt. Meghna Kaustutbh Kulkarni
Clerk
2
Smt. Nayana Jitendra Palav
Clerk
3
Shri. Sudhakar Yashwant Satope
Peon
4
Shri. Prakash Bandhu Shelar
Garderner

SECONDARY