Visiting Faculty

Visiting Faculty

Abheejit Doshi
Abhisek Ray
Adarsha Kapoor
Ajay Ghag
Ajay Hemmady
Akshay Agte
Akshaya Thombre
Anita Jain
Anjali Mody
Ankit Savla
Anuradha Wakade
Anushree Tendolkar

Archana Thakur
Bipin Kumar Singh
Darpana Athale
Faizan Khatri
Gaurav Dambe
Harshad Bhatia
Harshil Bagadia
Himanshu Upadyay
Hitendra Mehta
Ikra Syed
Jiten Desai
Kavita Rane
Ketan Shah

Khushboo Soni
Kirtida Unwalla
Manjushree Desai
Manmohit Chawla
Munira Arsiwala
Mythili Shetty
Namrata Sharma
Narendra Sharoff
Nina Thomas
Nisha Nair
Paritosh Tillu
Prasad Anaokar
Prateek Kumar Banerjee

Rajan Subhedar
Rinki Kotak
Saurabhi Naik
Sejal Ghag
Shardul Patil
Shikha Dwivedi
Shridhar Ajgaonkar
Siddharth Shirur
Siddhesh Patil
Subin Selva
Veena Takale
Vilas Avachat
Yogita Patil

You cannot copy content of this page