Indian Education Society

Chandrakant Patkar Vidyalaya

Staff

Teaching Staff for the A.Y. 2018-19

Sr. No. EMPLOYEE NAME Designation
1 SUMEDHA SANTHOSH NAWATHE Headmistress
2 PATIL SUGANDHA RAJENDRA Teacher
3 PENDSE GIRIJA RAJIV Teacher
4 MUDLIYAR JAYASHREE RAJASHEKAR Teacher
5 LOKHANDE TRUPTI NITIN Teacher
6 TAMBE VIBHAVARI VISHRAM Teacher
7 VARASKAR GAURI SUDHIR Teacher
8 DEWRUKHKAR HIMANGI PRAKASH Teacher
9 SALVI TANVI SUHAS Teacher

Non Teaching Staff for the A.Y. 2018-19

Sr. No. EMPLOYEE NAME Designation
1 BAPAT SHEETAL SHIVRAM Clerk
2 KAMBLE RIDDHI GANESH Clerk
3 KADAM SUNIL LAXMAN Peon
4 GAIKWAD MEENAKSHI MADAN Aya
5 LANDGE LATA MURLIDHAR Aya
6 SATHE SANGEETA BHAGWANDAS Aya
7 RAUT SUNITA DAMODAR Sweeper

Teaching Staff for the A.Y. 2018-19

Sr. No. EMPLOYEE NAME Designation
1 Smt. Ranjana Prakash Markad Headmistress
2 Smt. Pranjali Dattatray Kane Supervisor
3 Smt. Vijayasree Rajan Iyer Teacher
4 Smt. Shweta Ashish Salvi Teacher
5 Smt. Hemakshi Jayesh Thakkar Teacher
6 Smt. Vijayalakshmi Vijay Kamble Teacher
7 Smt. Sarita Manesh Nangude Teacher
8 Smt. Kavita Mahadu Gavai Teacher
9 Smt. Smita Prashant Jog Teacher
10 Smt. Vaishali Laxman Rane Teacher
11 Smt. Jaculin Thangam Paul Teacher
12 Smt. Purnima Sudhir Bhanushali Teacher
13 Smt. Ganga Haresh Gajjar Teacher
14 Smt. Madhura Devendra Ghag Teacher
15 Smt. Anitha Ravishnkar Nair Teacher
16 Smt. Padmaja Diwakar Kamble Teacher
17 Smt. Vaishali Santosh Tirmare Teacher
18 Smt. Priyanka Sashidhar Haralikar Teacher
19 Smt. Poonam F. Vishwakarma Teacher
20 Smt. Sonal Dinesh Pandey Teacher
21 Smt. Mekhala Mahesh Joshi Teacher
22 Smt. Savita Narendra Rane Teacher
23 Smt. Gopal Hanumant Sarvekar Teacher
24 Smt. Sushama Sandeep Diwadkar Teacher

Non Teaching Staff for the A.Y. 2018-19

Sr. No. EMPLOYEE NAME Designation
1 Smt. Priyanka Prakash Choudhary Clerk
2 Smt. Pranali Vinayak Bhabe Clerk
3 Smt. Bhakti Gaurav Patil Clerk
4 Shri. Shyam Mukund Zemse Havaldar
5 Shri Mahesh Subhash Waykul Peon

English Medium Teaching Staff for A.Y. 2023-24

Sr. No. EMPLOYEE NAME Qualification
1 Smt. Namrata Tawade M.A. B.Ed.
2 Smt. Shubhangi M. Tupe B.A. B.Ed.
3 Smt. Sumitra S. Nayak B.Sc B.Ed.
4 Shri. Santosh Pandey B.Sc B.Ed.
5 Smt. Dhanahsree Shinde M.A. B.Ed.
6 Smt. Asmita A. Samant M.A. B.Ed.
7 Smt. Rashmi Madhavi B.Sc. B.Ed.
8 Shri. Vivek V. Tamhankar B.A. B.P.Ed.
9 Shri. Brijesh K. Upadhaya B.Sc. B.Ed.
10 Smt. Kavita B. Raut B.A. M.Ed.
11 Shri. Sonusing D. Patil M.A. B.Ed.
12 Smt. Prajakta Bagayatkar M.A., B.Ed.
13 Smt. Manasi V. Sawant B.A. B.Ed.
14 Smt. Shama S. Naik B.Sc. B.Ed.
15 Smt. Modeeka B. Kadu B.Sc. B.Ed
16 Smt. Sneha Nar S.S.C. D.Ed.
17 Smt. Leena T. Chaudhari H.S.C. A.T.D; C.T.C.A.M.
18 Smt. Sunita N. Patil B.Sc. B.Ed.
19 Smt. Shubhada G. Desai M.A. B.P.Ed.
20 Smt. Sangeeta D. Pingale B.A. D.Ed
21 Smt. Mrunalini L. Mahajan B.Sc. B.Ed.
22 Smt. Bhavna N. Rao B.Sc. B.Ed.
23 Smt. Pramila B. Patil H.S.C. D.Ed
24 Smt. Sunita D. Kumbhar H.S.C. D.Ed
25 Smt. Kavita S. Deshpande B.A. B. P. Ed
26 Smt. Priti S. Patil B.Sc B.Ed.
27 Smt. Chitra S. Hulawale B.Sc. D.Ed.
28 Smt. Hina A. Chavan H.S.C. D.Ed.
29 Shri. Ramdas Sumbe H.S.C. D.Ed
30 Smt. Grena Lenin B.Sc. B.Ed
31 Smt. Sanjivani Velkar B.A.; D.Ed
32 Smt. Vidya C. Thakare B.A. D.Ed.
33 Smt. Nita C. Bhosale M.A. B.Ed

English Medium Non Teaching Staff for the A.Y. 2022-23

Sr. No. EMPLOYEE NAME Designation
1 Smt. Varsha Prabhu Clerk
2 Smt. Shalaka Salgaonkar Clerk
3 Smt. Chaitali Ghamande Clerk
4 Shri. Tukaram Gawand Lab. Attendant
5 Shri. Vasudev Panchal Peon
6 Shri. Sunil Mestry Peon
7 Shri. Sandeep Gurav Peon
8 Shri. Prakash Sawant Peon
9 Shri. Sitaram Chandavade Peon

मराठी माध्यम शिक्षक कर्मचारी - २०१९ - २०२०

अ.क्र. कर्मचारी नाव हुद्दा शैक्षणिक पात्रता
१. श्रीमती सुरेखा सुनिल परांजपे मुख्याध्यापिका बी.एस.सी.बी.एड
२. श्रीमती जाहिदा शारिक अली शिक्षिका बी.ए.बी.एड.
३. श्रीमती निर्जला निळकंठ पाटील शिक्षिका एम.एस.सी.बी.एड.
४. श्री. विवेक रघुनाथ म्हात्रे शिक्षक बी.ए.ए.एम.
५. श्री.दिपक माधवराव पवार शिक्षक एम.एस.सी.बी.एड.
६. श्रीमती लता लिलाधर बोरोले शिक्षिका बी.ए.बी.एड.
७. श्रीमती वर्षा वसंत भोईर शिक्षिका एस.एस.सी.डि.एड.
८. श्रीमती राजश्री राजेश खेतल शिक्षिका एच.एस.सी.डि.एड.बी.ए.बी.एड.डि.एस.एम.
९. श्रीमती निलिमा विष्णू पाटील शिक्षिका एस.एस.सी.डि.एड.
१०. श्रीमती विजया अरुण देसाई शिक्षिका एम.ए.बी.एड..

मराठी माध्यम शिक्षकेतर कर्मचारी – २०१९ -२०२०

अ. क्र. कर्मचारी नाव हुद्दा शैक्षणिक पात्रता
१. श्रीमती रेखा हेमंत राजे कनिष्ठ लिपिक एच.एस.सी.
२. श्री. अजित नारायण मोरे शिपाई एस.एस.सी.
३. श्री. महेंद्र श्रीराम जाधव शिपाई एस.एस.सी.